natursyn

Artikelstart

Natursyn, vores holdning til naturen, der omgiver os. Der eksisterer ikke et entydigt, endsige et officielt natursyn. Det handler om, hvad vi vil bruge naturen til, hvordan vi skal behandle den, og i hvilken grad vi vil udnytte den. Det ene yderpunkt er, at naturen kun har værdi i forhold til, hvad vi vil med den. Det andet yderpunkt er, at naturen har en værdi i sig selv, en førsteret i forhold til mennesket, der betyder, at vi skal underordne os den.

Det natursyn, der ligger til grund for den danske naturforvaltning, breder sig over store dele af dette spektrum. I de danske naturskove skal naturens egne kræfter være dominerende, men størstedelen af den danske naturpleje er en kamp mod naturens kræfter, hvor vi ønsker at fastholde et område i en tilstand, der er bestemt af os selv. Forudsætningen for, at den værdsatte naturtype eng bevares, er, at den afgræsses, da den ellers naturligt gror til med pile- og ellekrat. Forudsætningen for, at Tøndermarsken også i fremtiden er et af Danmarks mest artsrige naturområder, er, at marsken holdes afgræsset, og de kunstige grøfter oprenses og holdes ved lige.

Den danske natur er, med få undtagelser, et kulturlandskab. Ofte er et af målene i naturforvaltningen at sikre en oprindelighed, en autenticitet, der dog sjældent skal opfattes som en natur, der helt er overladt til sig selv. Det kan fx handle om at sikre en natur som den, der dominerede i det gamle åbne landbrugsland, som det er foreviget af de danske guldaldermalere.

Grundlæggende i det natursyn, der præger vores naturforvaltning, er, at der må træffes valg mellem flere muligheder, alt efter hvilke naturkvaliteter man ønsker i området. Til diskussion er bl.a. genindførelse af forsvundne dyr, som det er sket med fx bæveren. Synspunkterne strækker sig fra, at bæveren og dens aktiviteter er en værdifuld forøgelse af naturværdierne i Danmark, til at bæveren ødelægger skovvandløb, som den kan forandre fra frit strømmende bække til sumpområder. Valgene handler også om, hvordan fx et tørlagt vådområde skal genoprettes: Ved at vælge en høj vandstand får man levesteder, der favoriserer nogle arter, mens en lav vandstand giver levesteder for andre arter.

Se også natur og kulturlandskab.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig