Naturlove, i naturretten de grundlæggende naturretlige love.