Naturlige enheder, enhedssystemer, hvori enhedsstørrelser er karakteristiske for specifikke fysiske fænomener; benyttes især om to enhedssystemer i kvantefysikken. I begge systemer vælges elektronens masse som masseenhed, og Plancks konstant h sættes lig med 2π (dvs. ℏ er lig med 1); tilbage resterer derefter valg af én fundamental enhed. I det ene system, Hartrees atomare enheder, der især anvendes ved beregning af molekylers struktur, vælges elektronens ladning som enhed for elektrisk ladning, hvorved længdeenheden bliver lig med radius i den første Bohr-bane for hydrogenatomet. I det andet system vælges lyshastigheden som enhed for hastighed, hvorved længdeenheden bliver givet ved λC/2π, hvor λC er bølgelængden af den gammastråling, der udsendes, når en elektron og en positron annihilerer (se Comptoneffekt).