Naturlig selektion, evolutionsmekanisme foreslået af Charles Darwin; se darwinisme og evolution. Individudvælgelse under avl af husdyr og i planteforædling benævnes kunstig selektion.