Naturgas (Dansk lovgivning), 1.7.2002 trådte en ny lov om naturgasforsyning i kraft. Loven fastsætter regler for åbning af det danske naturgasmarked. Sigtet med lovgivningen er, at gasaftagerne frit skal kunne vælge leverandør. I 1997 indgik DONG Naturgas en aftale om køb af naturgas fra Syd Arne-feltet, hvorved selskabet fik endnu en leverandør. DONG Naturgas har i 1999 overtaget Naturgas Syd og i 2000 Naturgas Sjælland.