Natriumhydroxid er en stærk, voldsomt ætsende base.