Nativisme, (af lat. nativus, af natus 'født', af nasci 'fødes', og -isme), bevægelse for at bevare eller genoplive en truet kultur. I reglen er det nogle udvalgte kulturtræk, der tillægges symbolsk værdi for at fremhæve kulturel selvstændighed over for andre kulturer. Nativisme opstod især hos undertrykte folk under kolonialismen, ofte som religiøse frelsesbevægelser. I slutningen af 1900-t. indgår nativisme i de såkaldte oprindelige folks kamp for kulturel overlevelse. Se indfødte folk og tusindårsriget.