Nationalitetsprincip, 1) det, at en fremmed statsborger er underkastet sit eget lands retsregler; det modsatte af territorialprincip; 2) det princip, at landegrænser skal fastsættes efter nationale linjer.