Nationaldragt, ensartet dragt for hele nationen. Nationelle dräkten blev indført i Sverige i 1778 ved kongelig forordning og medførte en debat i Danmark om en lignende enkel dragt uden brug af udenlandske luksusvarer. Debatten handlede mest om de højere stænders tøj og gav sig udslag i luksusforordninger, bl.a. i 1783; idéen slog dog aldrig an. Med nationalromantikken i anden halvdel af 1800-t. fik ordet samme betydning som folkedragt.