Nathold, ydelse, som befolkningen i Danmark i den tidlige middelalder skulle give til kongen, når han besøgte rigets forskellige egne. Nathold bestod af naturalier som fx korn, kvæg og hestefoder — ikke penge. Omkring 1200 afløstes nathold af en fast skat til kongen, såkaldt stud.