Nanajisk, gold, altaisk sprog, der tales af ca. 6000 i den østlige del af Sibirien. Det er beslægtet med manchurisk. Se tungusiske sprog.