Nødhospital, bygning eller lokale, der i tilfælde af naturkatastrofer eller under krigsforhold kan indrettes til varetagelse af sygehusfunktioner. I mange danske sygehuse opført efter 2. Verdenskrig er underetagerne bombesikrede, så operationsstuer og andre vigtige funktioner hurtigt kan flyttes dertil og fortsat fungere, hvis en krigssituation opstår. Desuden er der foretaget oplagring af sygehusudstyr, som kan installeres på skoler eller lignende steder, hvis der bliver behov for evakuering af byer. Mobile nødhospitaler arrangeret i telte eller mobile containere anvendes hyppigt i ulandene i forbindelse med større naturkatastrofer eller til hjælp for større flygtningeskarer i forbindelse med væbnede konflikter.