Næringsbrev, dokument, som giver ret til at drive næring. For at få næringsbrev skal man have dansk indfødsret, være myndig og bo i Danmark; næringsbrevet udstedes af den lokale politimester eller i København af kommunalbestyrelsen. Tidligere skulle alle handlende, håndværkere og fabrikanter have næringsbrev, men if. den gældende næringslov skal kun auktionsholdere og vekselerere have næringsbrev. Et næringsbrev kan tilbagekaldes, hvis den næringsdrivende har betydelig offentlig gæld eller ikke længere opfylder betingelserne.