Nærhedsprincippet er den ikke helt korrekte danske oversættelse af "subsidiaritetsprincippet", der kom ind i EU-traktaten med Maastricht-traktaten fra 1992. Princippet fastslår, at EU kun må vedtage politiske initiativer på områder, hvor det kan godtgøres, at de vedtagne politiske mål bedre kan opfyldes på EU-plan end på nationalt plan. Se subsidiaritetsprincippet og EU.