Nådestolen, hebr. kapporet, ældre dansk oversættelse for 'sonedækket', et låg af guld til pagtens ark, som var udsmykket med to keruber (2.Mos. 25,17-22; sml. Hebr. 9,5). I middelalderens og renæssancens billedkunst er nådestolen en fremstilling af Treenigheden: Gud med den martrede, til tider korsfæstede Søn foran sig og Helligåndens due svævende over dem.