Muskelsvindsygdomme, muskeldystrofier, arvelige, fremadskridende muskelsygdomme; se muskelsvindsygdom.