Museologi, studiet af museerne og dermed af menneskets forhold til dets materielle kulturarv og naturarv. Museologi beskæftiger sig med musealiseringen, dvs. de processer, som knytter en særlig kulturel, historiebærende mening til udvalgte genstande og mindesmærker. Faget har vid udbredelse på universiteter i USA og Storbritannien samt fx i Brno i Tjekkiet, og eksamen heri er ofte forudsætning for en museumsansættelse. I Norden kan museologi studeres i Umeå i Sverige, men faget findes kun som universitetstilvalgsfag i Danmark (2014).