Muriaticum, navn på et grundstof, som forbundet med oxygen efter A.L. Lavoisiers opfattelse var den gulgrønne gas klor. Alle syrer indeholdt efter hans opfattelse oxygen, og derfor måtte hydrogenklorid (saltsyre) også være et oxid af et endnu ikke isoleret grundstof, muriaticum. I 1810 viste H. Davy, at klor er et grundstof og ikke et oxid, men endnu i 1814 var fx H.C. Ørsted ikke overbevist.