murer

Murer. Sceneriet på byggepladsen er fra slutningen af 1500-t., men adskiller sig mht. faglige teknikker ikke meget fra, hvad man kunne opleve endnu midt i 1900-t. På træstilladset lægger murerne sten, i forgrunden tv. skovler mørtelblanderen mørtel i et bæretrug, i midten læsses mursten i bærekurve, th. kløves sten med mejsel og kølle, og bagude tilhugges planker. Det eneste hjælpemiddel er en lille kran. Stik fra et værk fra 1589 af den holstenske godsejer Henrik Rantzau.

.

Murer, bygningshåndværker, der murer og pudser, opsætter fliser, lægger gulv og dækker tage mv.

Murerfaget kan i Danmark føres tilbage til de ældste stenkirker fra 1000-t.s slutning, men fik sin særlige karakter ved indførelsen af teglsten som det dominerende byggemateriale siden midten af 1100-t. På grund af fagets frie karakter optræder murerlav forholdsvis sent. Det ældste kendte segl er Københavns Murer- og Stenhuggerlaugs fra 1623. Centralforeningen af Murermestre i Danmark blev oprettet i 1885, og Murerforbundet i Danmark, der organiserede murersvendene, i 1887.

Ifølge de generelle lavsartikler fra 1682 bestod en murermesters mesterstykke af udarbejdelse af bygningstegning, udgiftsskøn og praktisk gennemførelse af byggeriet, så det blev bevist, at han kunne gennemføre " en vel proportioneret Bygnings afritzning", udarbejde økonomiske overslag "saavit muurverch, stillinger og desslige angaar" og desuden vise "at hand forstaar Materialerne forssuarligen at berede"; han skulle således også kunne mure hvælvinger. De fleste af disse funktioner udgør stadig væsentlige elementer i en murermesters arbejde.

Murerfaget er et typisk byggefag med skiftende arbejdspladser. De traditionelle redskaber har i århundreder været murske, fugeske, tommestok, murerhammer, loddebræt, vinkel og forskellige pudsebrætter. Fra de sidste årtier af 1900-t. er ny teknik inddraget i stigende omfang; således er alt andet end det håndværksmæssige, fx transportmidler med videre, blevet moderniseret. I 1990'erne bestod omtrent halvdelen af murerarbejdet af ombygninger og reparationer. En del nybyggeri opføres stadig som traditionelt murerhåndværk, men elementbyggeri af beton er dominerende.

Uddannelsen, der veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på teknisk skole, er en erhvervsuddannelse, der varer 3 år og 5-9 måneder. Det er muligt at tage eux i forbindelse med uddannelsen. Se også håndværk og lav.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig