Mundus vult decipi, ergo decipiatur er en udvidet form af udtrykket mundus vult decipi og tillægges af Holberg i Heltehistorier den senere pave Paulus 4., der under velsignelser skal have mumlet dette ud over den sagesløse folkemængde.