Multitasking, (eng., af multi- + tasking, af task opgave), det at en computer kan udføre flere opgaver på én gang.