Multiresistens betegner som regel bakterier, der er resistente (upåvirkelige af de anvendte doser) over for 3 eller flere af de vigtigste antibiotikaklasser, se resistens. Begrebet multiresistens bruges dog lidt forskelligt ved forskellige bakterier, fx er tuberkulosebakterierne (M. tuberculosis) multiresistente, hvis de er resistente over for stofferne isoniazid og rifampicin, som er de vigtigste til behandling af tuberkulose.