Multinationalt selskab, se transnationale selskaber.