Multinational, (lat. multi- + national), om industriforetagende o.l., som driver sin virksomhed i flere lande.