Mulæsel, krydsningsafkom af æselhoppe og hestehingst. Mulæslet ligner mest moderdyret. Det er mindre end muldyret og har arvet æslets genstridige sind. Nytteevnen er langt mindre end muldyrets, hvilket er årsagen til, at avl af mulæsler ikke har vundet nogen stor udbredelse; den finder dog stadig sted i flere Middelhavslande.