Motivere, (af fr. motiver), være grundlag for; drive; tilskynde til; anføre bevæggrunde til noget; forklare; støtte ved hjælp af argumenter.