Mossi, folk i Burkina Faso, som udgør majoriteten i landet (ca. 7,5 mio.). Deres sprog benævnes moore. De lever overvejende af hakkebrug med durra og hirse som de vigtigste afgrøder. Halvdelen af mossibefolkningen fastholder den traditionelle afrikanske religion, mens 35% er muslimer, og 15% kristne. Samfundsstrukturen er hierarkisk; fra 1400-t. og frem til den franske kolonisering 1895-97 var mossi organiseret i et antal traditionelle kongeriger, som beherskede store dele af det nuværende Burkina Faso (Yatenga, Ouagadougou, Tenkodogo og Fada n'Gourma) og det nordlige Ghana (Mamprusi, Dagomba og Nanumba). Endnu i dag har kongen af Ouagadougou en vis indflydelse på Burkina Fasos politiske liv.