Mosekonen, kvindeligt fantasivæsen, der kun kendes fra betegnelsen mosekonens bryg om den fordampningståge, der i klare og stille sommernætter kan samle sig over enge eller moser, når vandet er varmere end luften.