Mort, (fr., af lat. mors, mortis død), den blinde i kortspil.