Morfometri, beskrivelse af en strukturs ydre og indre form (anatomi) baseret på eksakte opmålinger ud fra fastlagte principper. En særlig disciplin er stereologi, hvor man ved målinger på todimensionale snit vha. statistiske analyser kan udlede viden om den tredimensionale struktur.