Monstrum, ældre betegnelse for menneskeligt afkom med så alvorlige misdannelser, at det afveg fra den normale menneskelige organisme. Et monstrum betragtedes ikke som et menneske og kunne derfor dræbes eller udsættes i naturen, uden at gerningen blev betragtet som manddrab. Denne opfattelse var i Danmark stort set herskende indtil første halvdel af 1800-t. Siden ca. 1850 har menneskeligt afkom uanset misdannelser nydt retsbeskyttelse.