Monolit, (af mono- og gr. lithos 'sten'), stenstøtte, søjle, skulptur e.l., tildannet af én stenblok. Betegnelsen anvendes især om usædvanlig store genstande, fx de egyptiske obelisker. Monolit betegner tillige en naturskabt blok i landskabet, dannet ved erosion.