monokultur

Artikelstart

Monokultur, dyrkning af én planteart på et større areal gennem længere tid, fx en plantage med rødgran eller en bygmark.

En monokultur er et voldsomt indgreb i den naturlige vegetationsudvikling, men monokulturen kan drives med mindre arbejdskraft end en blandet kultur. Til gengæld er det ofte nødvendigt at anvende kunstgødning, kunstvanding eller pesticider for at sikre udbyttet, og det kan skade miljøet.

En monokultur er meget sårbar over for skadedyr og sygdomme, fordi der kun er få levesteder for et alsidigt plante- og dyreliv med bl.a. rovbiller, der kan holde bestanden af bladlus og andre skadedyr nede. I stedet bliver der bedre levevilkår for skadedyr, der er i stand til at angribe monokulturens planter.

I mange monokulturer er jorden kun delvis dækket af vegetation og efterlades nøgen efter høst. Det øger risikoen for, at jorden tørrer ud, og at kraftige regnskyl skyller muldlaget bort. Jorderosionen kan blive så kraftig, at det ikke længere er muligt at dyrke jorden.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig