Monoklin, (af gr. mono- + -klin), inden for botanik med støvvej og støvdragere i samme blomst; det modsatte af diklin.