Monofyletisk gruppe, (af mono- og afledn. af gr. phyle 'stamme'), i biologisk systematik om en "naturlig" taksonomisk gruppe med fælles forfader; se også fylogeni.