Monoaminoxidase, MAO, enzym, der oxiderer monoaminer med ilt til aldehyder og hydrogenperoxid. Enzymet findes i plasma og i cellernes mitokondrier og har bl.a. betydning for den nødvendige, hurtige nedbrydning af monoaminer med hormon- eller neurotransmitterfunktion. Se også MAO-hæmmere.