En monitor er et elektronisk overvågningskredsløb, der kan registrere fysiske betingelser under fx en industriel proces og evt. advare i tilfælde af fejl.