Monetær union, vidtgående internationalt samarbejde om pengepolitik mellem lande, som har etableret en fælles valuta. Dannelsen af en monetær union sker ofte i flere faser. Først indføres forskellige begrænsninger i landenes mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik, fx forbud mod, at underskuddet på det offentlige budget overstiger en vis størrelse, og at alle hindringer for kapitalens frie bevægelighed over landegrænser fjernes. Landene koordinerer herefter i stigende grad deres penge- og valutakurspolitik, valutakurserne bliver faste, og en fælles valuta indføres. Ansvaret for at føre en fælles pengepolitik varetages af en fælles centralbank, som også fastlægger valutakurspolitikken i forhold til tredjelande.