Monegaskisk betyder ‘som vedrører Monaco’ eller ‘som vedrører monegaskere’.