Monade er i bl.a. gnosticismen en betegnelse for en egenskab hos den gud, der er bag alt.