Momsdirektiv er en EU-retsregel vedrørende meromsætningsafgift. 1. momsdirektiv fra 1967 bestemte, at alle EU's medlemslande skulle opkræve moms; i det vigtige 6. momsdirektiv fra 1977 fastslås, at der skal betales moms af alle varer og næsten alle tjenesteydelser. Medlemslandene afgør hver især momsens størrelse (1998). En fælles basis for momsen var nødvendig som grundlag for beregning af en ekstra indtægt fra 1979 til EU. Se EU.