Molykote er en varemærkebetegnelse for molybdændisulfid, MoS2, der på grund af dets lagdelte struktur har smøreegenskaber, der er sammenlignelige med grafits.