Molybdenit, (af molybdæn og -it), molybdænglans, blygråt mineral med sølvagtig glans. Det krystalliserer kubisk, har hårdheden 11/2, massefylden 5 g/cm3 og sammensætningen MoS2. De tavleformede krystaller viser tydelig spaltelighed i flager, der er let bøjelige og uelastiske. Molybdenit findes i pegmatitter og mineraliseringer dannet ved høj temperatur og som en underordnet bestanddel af porfyrkobberforekomster. Det er hovedmineralet i fx Malmbjerget i Østgrønland. Molybdenit findes i ubetydelig mængde ved Hammeren på Bornholm.