Mol, (fork. af molekyle), enhed for stofmængde, defineret som den stofmængde, der indeholder lige så mange formelenheder (elementære dele), som der er atomer i eksakt 0,012 kg af kulstofisotopen 12C. Dette antal kaldes Avogadros konstant. Formelenheden skal specificeres og kan eksempelvis være et fluoratom eller et fluormolekyle, men det er ikke entydigt blot at referere til et mol fluor. Mol er en af de syv grundenheder i SI-systemet.