Moiré-teknik, inden for materialeprøvning en ikke-destruktiv prøvningsmetode til påvisning af plane deformationer eller til måling af overfladetopografi, fx ved kontrol af formændring på kritiske genstande. Metoden benytter, at hvis to relativt tætte linje- eller kurvesystemer overlejres, så danner de et interferensmønster (se moiré); interferenseffekten skyldes en simpel skyggeeffekt.