Modus vivendi, (lat., egl. levemåde), måde at indrette sig på; foreløbig ordning af forholdet mellem to parter.