Modertræ er et træ, hvorfra der tages formeringsmateriale i form af frø. Betegnelsen bruges også misvisende om træer, fra hvilke der tages kviste til opformering ved podning eller som stiklinger.