Moderniseringsteorier er teorier, ifølge hvilke ulandenes forandring og udvikling sker som nedbrydning af de traditionelle samfundsforhold, se udviklingsteorier (koloniseringens betydning).