Mobilstråling, elektromagnetiske bølger, der udsendes af mobiltelefoner og mobilnetværkernes sendemaster. Strålingen er i mikrobølgeområdet og kan derfor afsætte varme i fx hjernevævet hos brugeren; mobiltelefonernes begrænsede elektriske effekt (ca. 1 watt) og den resulterende lille temperaturstigning (max. 0,1 °C) gør det dog usandsynligt, at brugen kan give sygdomsfølger. Epidemiologiske undersøgelser har da heller ikke kunnet finde sammenhæng mellem kræfthyppighed og brug af mobiltelefoner. I forbindelse med opsætningen af 3G-sendemaster til UMTS-nettet, hvis sendeeffekt er større, er debatten blusset op igen, og flere kommuner har søgt at udskyde opsætningen.