Mobilisering, (af fransk mobiliser, egl. 'gøre bevægelig'), en stats overgang fra freds- til krigsfod. Mobilisering indebærer indkaldelse af reservepersonel og opstilling og udrustning af reserveenheder til supplement af de væbnede styrker. En væsentlig del af mobiliseringen er sikring og omstilling af det civile samfund til krigsforhold, herunder sikring af vitale forsyninger og kommunikation. Mobilisering forberedes i fredstid gennem planlægning og øvelser af totalforsvarets forskellige grene.